xo so minh chinh mien bac

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

xo so minh chinh mien bac

minhBất quá, khoảng cách càng ngày càng rút lại, Lý Cáp lại một mình một búa, xông vào đám quân Hồ mặc sức chém giết. xoLý Cáp lộ sát khí. Tuy đao thương không thể tổn thương hắn, nhưng đấu vật có người dùng đao, không khỏi làm hắn nóng máu. minhTường Toản cực kỳ sợ hãi, vội thúc ngựa chạy nhưng mà khi khoảng cách chỉ còn năm mươi thước sao Lý Cáp chịu bỏ qua, cản người đứng trên lưng ngựa, từ yên ngựa nhảy mạnh một cái, con chiến mã bất ngờ bị đạp mạnh lập tức té nhào xuống đáp xuống, thất khiếu chảy máu mà chết. xoTuyết Sơn Ngâm theo bản năng sờ sờ đầu, lắc đầu nói: chinhMặt ngươi như thế nào đỏ vậy? Nhắc tới phu quân tương lai, tư xuân sao?

bac Thiên Tú bỗng nhin nói. bac Thế nhưng hắn lại là không biết, tửu lượng Lý Cáp ở trong quân là vô địch. soỞ thành Hổ Dương này có ai tên Lý Cáp không? chinhLúc nói chuyện cái cổ béo trắng cứ núng na núng nính khiến Lý Cáp suýt bật cười. xoLý Cáp gật đầu nói: "Tốt lắm, ngươi cùng Vương sư phụ nói một tiếng, bữa cơm tối, làm cho bản công tử ba phần thịt đặc biệt, mỗi phần không dưới năm cân, mỗi ngày đều phải làm."

mienKhi nào thì anh hùng hội bắt đầu? xoLý Cáp hướng Thiên Thiên cùng Hương Hương bên cạnh khẽ gật đầu nói. xoÝ của hắn là trẫm không có có bản lãnh? xoDứt lời chợt nàng đưa tay giật chiếc khăn sa xuống. bac Nhìn bộ dáng của các người bây giờ xem có giống hình dáng của một quân nhân không? Đứng không giống đứng, ngồi không giống ngồi, như một đám đàn bà!


link:http://shawnalemay.com/nvgx/cf18956xvj2245.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://shawnalemay.com