tỷ lệ cược bóng đá

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

tỷ lệ cược bóng đá

bóngNgươi cũng qua một bên, đồ vô dụng! bóngVân Lâm gõ đầu Lý Cáp một cái: cượcTrương chưởng quỹ, để mọi người chờ lâu rồi. lệBên cạnh Thiên Thiên tròn mắt mà nhìn, còn Tử Nghiên ở ngoài cửa vừa buồn cười vừa kinh hãi. Làm sao họ Lý kia ăn vào không việc gì, đến sư phụ y là cao thủ còn không chịu được nữa... tỷTa chỉ giết người cần giết.

lệTuyên chiếu hơn cả canh giờ, Lý Cáp sau khi nghe phong thường mình thì lim dim ngủ gật, lão hoàng đế nếu không thỉnh thoảng ho khan thì ai cũng nghĩ lão cũng ngủ gật. lệLý Cáp nghe vậy giật mình, chẳng trách đêm qua gặp nữ thích khách kia trong hoàng cung, nguyên lai là nàng vào từ mật thất, khó trách, khó trách. cượcLý Tư Hồng suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Hình như là tám tuổi. Dù sao cũng không lớn hơn ngươi." tỷLên! Diệt cả hắn luôn. tỷNếu như ngươi không đáp ứng, hắn vẫn giết người. Hắn để cho thủ hạ mỗi ngày giết một trăm người, một ngàn người, đến khi nào ngươi đáp ứng mới thôi, ngươi làm sao bây giờ? Có đáp ứng hay không?

tỷTa không sao. lệTỷ... cượcLý Cáp nghe những lời này thiếu chút nữa từ trên xà nhà ngã chổng vó xuống dưới đất, móa nó đám người này cưỡng gian người chết?! tỷCon hiểu chuyện mà phụ thân. đá Hương Hương, nàng biết ai tên là Nạp Lan Bác không?


link:http://shawnalemay.com/nxix/ca18957rvh0552.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://shawnalemay.com