trò chơi hai người chơi

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

trò chơi hai người chơi

haiLời còn chưa nói xong, hai cây đại đao đằng đằng sát khí đã lao thẳng đến người hắn, trong nháy mắt huyết nhục bay tứ tung, máu tươi bắn ra bốn phía. Hương Hương vội vung tay áo ngăn trở huyết nhục bay về phía Lý Cáp. tròNàng ấy là muội muội của ta ta tất nhiên phải quan tâm rồi, còn Thiên Thiên là thê tử của ta, ta cũng không bỏ mặc nàng đâu… haiSang ngày thứ hai, cả đoàn người Vương Hàm mệt mỏi rã rời đã tới được thành Hỗ Dương. Vương Hàm cũng không kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức chạy đến Thống đốc phủ muốn bái kiến Lý nhị công tử. ngườiCon mẹ nó, ngươi không muốn sống à? chơiKhông thay ? Sau khi chết bị ngược thi, có lẽ còn hơn cả mất tôn nghiêm.

ngườiMời ngồi. ngườiHai người lại nói chuyện một lúc, Lý Cáp nói: tròA? chơi Thì ra tên thật của Tịnh Cơ chính là Đạt Na. tròLý Cáp vuốt vuốt con rối, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này lđúng là tinh xảo, so với kiếp trước những thứ như “búp bê babi” (DG: Barbie doll) càng đáng yêu, xinh đẹp hơn, tặng cho mấy cô bé là thích hợp nhất.

tròHoàng thượng, thiếp thân đã báo cho Đẳng Lăng Vương, Vũ Nhạc Vương cùng các hoàng thân khác rồi. Rất nhanh bọn họ sẽ tới giúp người. ngườiChân thị cùng Lý Tư Hồng liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu: haiHương Hương nhìn Lý Cáp thấy hắn bộ dạng mặt ủ mày chau, nhịn không được hỏi. ngườiHương Hương yêu kiều hô to: ngườiTử Nghiên chối bỏ.


link:http://shawnalemay.com/nxvj/cg18956xwy1842.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://shawnalemay.com